Navigace

Obsah

Revitalizace návsi

Zahájení projektu: 1.3.2011
Ukončení realizace projektu: 30.9.2011
Ukončení projektu: 30.11.2011
Celkové výdaje: 12 985 000,-Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu pro regionální rozvoj částkou
9 414 000,- Kč.

Projekt vypracovala paní Ing. arch. Michaela Kuželová

Výběrové řízení na stavební práce: 5.4.2011

Podepsání smlouvy o dílo s firmou INKOMA STAV s.r.o.,Praha: 6.5.2011

Předání staveniště 11.5.2011

Kolaudace. 27.10.2011

Slavnostní ukončení projektu 26.11.2011

Fyzická kontrola projektu ROP 18.1.2012

Tisková zpráva 11.5.2011 

Tisková zpráva 26.11.2011

logo ROP

 

 

Stránka

Kontrolní den 2.6.2011

Kontrolní den 2.6.2011

Předání staveniště 11.5.2011

Předání staveniště 11.5.2011

Předání staveniště 11.5.2011

Předání staveniště 11.5.2011

Předání staveniště 11.5.2011

Předání staveniště 11.5.2011

Předání staveniště 11.5.2011

Předání staveniště 11.5.2011

Podpis smlouvy o dílo 6.5.2011

Podpis smlouvy o dílo 6.5.2011

Podpis smlouvy o dílo 6.5.2011

Podpis smlouvy o dílo 6.5.2011

Kácení vrby 29.3.2011

Kácení vrby 29.3.2011

Kácení vrby 29.3.2011

Kácení vrby 29.3.2011

Kácení vrby 29.3.2011

Kácení vrby 29.3.2011

Kácení vrby 29.3.2011

Kácení vrby 29.3.2011

Kácení vrby 29.3.2011

Kácení vrby 29.3.2011


Stránka