Navigace

Obsah

1/2007 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

2/2007 Požární řád obce

3/2007 Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

6/2007 Řád veřejného pohřebiště

7/2007 Zrušení vyhl. č. 11/2007

8/2009 Koeficient pro výpočet daně z nemovitostí u staveb

9/2010 Zabezpečení požární ochrany při akcích

2/2011 Místní poplatky za provoz VHP

2/2019 Místní poplatky ze psů

4/2011 Poplatky z ubytovací kapacity

1/2012 Zrušení vyhlášky 5/2011

1/2019 Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů